Hoe werken we

De aanpak van Boontje & Oosterveen kenmerkt zich door diepgang in combinatie met relativering. Lichtvoetigheid en grondigheid wisselen elkaar af. De vinger gaat op de zere plek indien nodig, maar er wordt in onze workshops ook altijd veel gelachen.
De trajecten die we ingaan maken we op maat; iedere kwestie vraagt immers om een eigen aanpak. Daarbij hebben we oog en oor voor de drijfveren van de mensen om wie het gaat. Ons onderzoek doen we in feite met dezelfde insteek. Deze aanpak levert mooie verhalen op èn wezenlijke input voor effectief beleid.
Onze kracht zit in de combinatie van een kritische blik, analytisch vermogen en een creatieve denkwijze. Maar het belangrijkste instrument bij dit alles is ons boerenverstand: nuchter, aards, relativerend en werkend met wat zich voordoet.